โครงการธรรมวิทยาทาน

เชิญชวนเข้าร่วม โครงการธรรมวิทยาทาน 
โดยโครงการนี้เน้นพัฒนาด้านการศึกษาหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน หรือ บุคคลทั่วไปผู้ด้อยโอกาส
โดยครูจิตอาสาโดยทางชมรม
เชื่อว่าวิทยาทานเป็นทานที่อันประเสริฐ
จึง
ขอเพียงให้ทางจิตอาสาสละเวลาอันมีค่าของท่านเข้าร่วม บริจาคทาน ความรู้ และ ความสามารถ 
เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน หรือ บุคคลทั่วไป
ที่ต้องการฝึกอบรมเรียนรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน 
โดยทางชมรมเน้นพัฒนาสังคม เข้าสู่สังคมมาตรฐาน และมีคุณภาพ ให้เป็นสังคมที่มีคนดีและเก่ง!

CONTACT US: 
Ratchadaniwet Prasha Uthid Road, Samsennok Huikwang Bangkok 10310

PHONE: (66) 2-2743193 Ext 113 , (66) 080-378-5026

EMAIL: info@educationservices.in.th 
 educationservices.in.th@gmail.com
LINE ID: @EDUCATIONSERVICES

(สามารถกคลิ็กที่ลิงค์ไลน์ด้านล่างนี้ได้เลย)

CUSTOMER SERVICES
Return Policy
Pricing Charge
Sizing Charge