ครูต่างชาติจ่ายผ่าน (บริษัท/ครูฝรั่ง)

หมายเหตุ: เรทคอร์สเป็นการสอนวิชาภาษาอังกฤษ หากมีเพิ่มวิชาอาจปรับขึ้นตามราคาต่อวิชาจากคอร์ส 100 - 300 บาท


บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงินเดือนและเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติของอาจารย์ต่างชาติ

- ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป

- เป็นเจ้าของภาษา ( อังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไอรแลนด์ แอฟริกันใต้ )

- เป็นครูชาวยุโรป ( European Countries ) 

- เป็นอาจาร์ยไม่ใช้เจ้าของภาษา ครูฟิลิปปิน 

- มีประสบการณ์ในการสอน

- จบปริญญาตรี หรือมีประกาศนียบัตร TESOL , CELTA , ESL , TEFL เป็นต้น

- ต้องมีหลักฐานเกี่ยวกับตนเอง และ เกี่ยวกับการศึกษา พร้อมที่จะแสดงให้กับโรงเรียนหรือสถาบัน

หมายเหตุ

ราคานี้รวมค่าเดินทางแล้ว (หากค่าเดินทางเกินเขตพื้นที่อาจจะมีปรับขึ้นโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

มัดจำล่วงหน้า(20%) ก่อนเริ่มดำเนินการ รับส่วนที่เหลือหลังเสร็จจัดตารางครูหรือ ก่อนส่งมอบครู

ระยะเวลาการจัดตารางครูไม่เกิน 15-20 วันทำการ หากมีเปลี่ยนแปลงระยะเวลาใดๆทางเราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หลักสูตรสามารถปรับแต่งให้ตอบสนองความต้องการขององค์กรหรือสถาบันได้

CONTACT US: 
Ratchadaniwet Prasha Uthid Road, Samsennok Huikwang Bangkok 10310

PHONE: (66) 2-2743193 Ext 113 , (66) 080-378-5026

EMAIL: info@educationservices.in.th 
 educationservices.in.th@gmail.com
LINE ID: @EDUCATIONSERVICES

(สามารถกคลิ็กที่ลิงค์ไลน์ด้านล่างนี้ได้เลย)

CUSTOMER SERVICES
Return Policy
Pricing Charge
Sizing Charge