ครูต่างชาติจ่ายผ่าน (บริษัท/ครูฝรั่ง)

หมายเหตุ: เรทคอร์สเป็นการสอนวิชาภาษาอังกฤษ หากมีเพิ่มวิชาอาจปรับขึ้นตามราคาต่อวิชาจากคอร์ส 100 - 300 บาท

Powr.io content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional and marketing) to agree to the Powr.io cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Powr.io privacy policy.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงินเดือนและเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติของอาจารย์ต่างชาติ

- ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป

- เป็นเจ้าของภาษา ( อังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไอรแลนด์ แอฟริกันใต้ )

- เป็นครูชาวยุโรป ( European Countries ) 

- เป็นอาจาร์ยไม่ใช้เจ้าของภาษา ครูฟิลิปปิน 

- มีประสบการณ์ในการสอน

- จบปริญญาตรี หรือมีประกาศนียบัตร TESOL , CELTA , ESL , TEFL เป็นต้น

- ต้องมีหลักฐานเกี่ยวกับตนเอง และ เกี่ยวกับการศึกษา พร้อมที่จะแสดงให้กับโรงเรียนหรือสถาบัน

หมายเหตุ

ราคานี้รวมค่าเดินทางแล้ว (หากค่าเดินทางเกินเขตพื้นที่อาจจะมีปรับขึ้นโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

มัดจำล่วงหน้า(20%) ก่อนเริ่มดำเนินการ รับส่วนที่เหลือหลังเสร็จจัดตารางครูหรือ ก่อนส่งมอบครู

ระยะเวลาการจัดตารางครูไม่เกิน 15-20 วันทำการ หากมีเปลี่ยนแปลงระยะเวลาใดๆทางเราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หลักสูตรสามารถปรับแต่งให้ตอบสนองความต้องการขององค์กรหรือสถาบันได้

CONTACT US: 
Ratchadaniwet Prasha Uthid Road, Samsennok Huikwang Bangkok 10310

PHONE: (66) 2-2743193 Ext 113 , (66) 95-538-6328

EMAIL: info@educationservices.in.th 
 educationservices.in.th@gmail.com
LINE ID: @EDUCATIONSERVICES

(สามารถกคลิ็กที่ลิงค์ไลน์ด้านล่างนี้ได้เลย)

CUSTOMER SERVICES
Return Policy
Pricing Charge
Sizing Charge