ข้อคิดและบทกวี


ความดี ให้ความอิ่มใจในเบื้องหลัง

ให้ความสมหวังในเบื้องหน้า

อยู่อย่างจนไม่มีวันจน

อยู่อย่างรวยไม่มีวันรวย

ความร้อนอบอ้าว จะมาก่อนฝน

ความลำบากยากจน จะมาก่อนสุข

ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ

สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว

 ต่างต่าง 

ต่างเหตุต่างผล        ต่างคนต่างคิด

ต่างจิตต่างใจ          ต่างไปต่างมา

ต่างหาต่างเห็น        ต่างเย็นต่างร้อน

ต่างอ่อนต่างแข็ง     ต่างเปรี้ยวต่างหวาน

ต่างมันต่างเค็ม        ต่างเต็มต่างขาด

ต่างศาสนา             ต่างเมตตากันและกัน

แตกต่าง แต่ไม่แตกแยก

ความแตกต่างก่อให้เกิดความหลากหลาย

ความแตกแยกก่อให้เกิดความแหลกสลาย

ความแตกต่างทางความคิดเห็น

ทำให้เรามีมุมมองใหม่ที่กว้างไกลยิ่งกว่าเดิม

การอนุรักษ์มรดกไทยคือการรักษาชาติ

อยากเป็นคนทันสมัยอย่าทำลายวัฒนธรรม

ยอมลำบากเมื่อหนุ่ม

ดีกว่ากลุ้มเมื่อแก่

ถ้าทำบาปแลกบุญ

จะขาดทุนเรื่อยไป

ถ้าทำตัวแข่งกับสังคม

ความล่มจมจะตามมา

สังคมมากกว่าส่วนตัว

ชีวิตครอบครัวจะเดือดร้อน

เป็นอยู่เท่าที่มี

ดีกว่าเป็นเศรษฐีเงินผ่อน

คนเก่งๆมีมาก

คนที่หาอยากคือคนดี

ความง่ายอยู่ที่ปาก

ความยากอยู่ที่ทำ

ทำแล้วไม่พูด

ดีกว่าพูดแล้วไม่ทำ

ระฆังดังเมื่อคนตี

คนดีไม่ต้องตีก็ดัง

สังคมจะเป็นธรรม

ถ้าไม่เหยียบย่ำคนอื่น

ประดับกายด้วยความดี

มีราศีกว่าประดับเพชร

อดีตจะหมดจด อนาคตจะสดใส

ต้องแก้ไขปัจจุบัน

ดูคนดี ดูที่การกระทำ

ดูผู้นำ ดูที่การเสียสละ

อาหาร    ถ้าไม่รีบกิน   เดี๋ยวจะบูด

    งาน     ถ้าไม่รีบทำ    เดี๋ยวจะเบื่อ

       บุญ    ถ้าไม่รีบทำ    เดี๋ยวจะบาป 

โลกนี้ไม่มีปัญหา

ถ้าศึกษาให้รู้ความจริง

โดย สมณะเพาะพุทธ จันฑเสฎโฐ


CONTACT US: 
Ratchadaniwet Prasha Uthid Road, Samsennok Huikwang Bangkok 10310

PHONE: (66) 2-2743193 Ext 113 , (66) 080-378-5026

EMAIL: info@educationservices.in.th 
 educationservices.in.th@gmail.com
LINE ID: @EDUCATIONSERVICES

(สามารถกคลิ็กที่ลิงค์ไลน์ด้านล่างนี้ได้เลย)

CUSTOMER SERVICES
Return Policy
Pricing Charge
Sizing Charge